Posts tagged with "Çimenkuş"

Çimenkuş

Aziz İsa Elkün
Translated by Sultan Karakaya

Bu şiir, 2018 yılında suçsuz yere Çin’in soykırım kamplarında gözaltına alınan Çimengül Avut adına yazılmış ve ithaf edilmiştir.

Çimenkuş
Kaşgar’daki Çimenkuş…
Temmuz senden soğumadı,
Ahunluk’ta* ötüp dururdun dün
O yerden izin daha kurumadı.

Şunun için diyorum
Senin sonbaharda solduğun yalan,
Senin hapise girdiğin yalan!

Read More