Çimenkuş

Aziz İsa Elkün
Translated by Sultan Karakaya

Bu şiir, 2018 yılında suçsuz yere Çin’in soykırım kamplarında gözaltına alınan Çimengül Avut adına yazılmış ve ithaf edilmiştir.

Çimenkuş
Kaşgar’daki Çimenkuş…
Temmuz senden soğumadı,
Ahunluk’ta* ötüp dururdun dün
O yerden izin daha kurumadı.

Şunun için diyorum
Senin sonbaharda solduğun yalan,
Senin hapise girdiğin yalan!

Ben o kafes kilidini kırayım!
Kuruyup gitsin kilit dünyada.
Rezilleri nefretimde yandırayım
Kısas ateşi assın onları darağacına!

Şiirin pervaz eder
Sana tabi olan gökyüzünde…
Çünkü gökyüzü özgür
O sana benzemiyor
Ama o seni pencereden yokluyor
Sen bazen üzüntüye kapıldığın zamanlarda…

Çimenkuş
Sen mevsimlerden korkan değilsin
Seni mevsimler aldatamaz.
Sen kesin geleceksin
Elinde gül deste tutup gelecek baharda!

Eğer sen olmasan
Nogaybaşı’nda* kavak ağacı nasıl büyüsün,
Beşkerem’de* şeftali nasıl çiçeklensin,
Kaşgar’ın gökyüzüne kırlangıç da gelmez,
Sensiz bu hayat tekrar gülmez!

1 Kasım 2018, Londra’da yazıldı.

____________________________
*Ahunluk, Kaşgar şehri yakınlarında küçük bir köy.
*Nogaybaşı, Kaşgar şehrinde küçük bir mahalle.
*Beşkerem, Kaşgar şehri yakınlarında küçük bir kasaba. Bu kasaba şeftalisi ile ünlüdür.