chéchekligen tuyghu

“Chechekligeneziz eysa elkün

 

shé’irni anglash: Chechekligen_tuyghu_Elkun.mp3

shé’irni eziz eysa elkün oqudi

 

shé’irni anglash: Chechekligen_tuyghu_Elkun.mp3

shé’irni kündüz’ay hamut oqudi

 

chéchek tolghan hösnige seher, biraq kemine köngli ghesh,
kemdur biri bu dunyaning, barmu uyghur derdige dilkesh?!

 
soghuqdur musapirgha, her bir kochisi görkar bu sheher,
bozliyalmas uyghurluqum, bolup tilim özgige ebjesh.

 
müshküldur yeshmek peslini, xazan bilen chéchektin bashqa,
tenha kéchem mungluq manga, könglümge cholpan bolmisa dilkesh.

 
london asmini qesir, astida bir kocha bar u- qeshqer,
ketti pürset uyghurdin, bolup abide yürekte dilghesh!

 
beygide hayat yorghisi, néchün janan sendin xewer yoq,
taqitim- taq, peylim yaman, ötermu bolup ömur ghemkesh?!

 
chiqsa boran, yaghsa yamghur, méni hich qorqutup bolalmas,
yiltizim bar tarimda chongqur, u kökler bolup méhnetkesh!

 
adimiylik zinnitidur, bahar -u shahqa yarishim ton kebi,
küler yüzler, bolsa hemra dili üshshükke méhri atesh!

 
töküptu chéchek bügün, qelbing qétigha tuyghular qoshup,
munggha patma sen elkün, kélur bahar, gül sirni emdi yesh!

 
8- aprél 2018-yili. london

 

qandaq kütey séni bügün yéngi yil?

eziz eysa elkün

 

Qandaq_kutey_yengi_yil_A_Salam.mp3

shé’irni abdusalam niyaz uyghur oqudi

 

Qandaq_kutey_yengi_yil_Kunduzay.mp3

shé’irni künduz’ay hamut oqudi

 
yil –
sendin biri yene ketti,
yéngini kütüwélishqa yoq meylim emdi
zulumi zamanning xelqimge zep yetti
talay dost – yarenlirim ghayib bop ketti …
xorluqi uyghurning eng chekke yetti
erk söygen ezimetler zindanda yatti
milletning közidin yash emes qan aqti
zalimgha dunya chapanlar yapti …
insanliq menpe’etke wizhdanini satti!
teqdim qilghining shu bolsa manga-
qandaq kütey séni bügün yéngi yil?

deyüzlük exlaqining kélip chiqishi

“Maylamchi_balilar.jpg"abduqadir jalalidin

eserni anglash: Deyuzluk_exlaqi.mp3

 

     insanlarning perwazi zémin, hawa we sularni bir-birige tutashturdi. ularning neziride asmanning yiraq burjidiki yultuzlar….sün’iy hemrahlar yultuzlarning sirlirini charlap, yer yüzining elpazini nishanlidi.

     eswablar shu qeder nazuk, yürekning ensiz soqushliri, ich-baghrimdiki aynishlar, qan tiplirimiz, gén tüzülüshimizning hemmisi ashkara, her – bir bosugha, her – bir doqmush arxipimizgha yéngi bir mezmun qoshidu. barghanséri kartilargha aylandim, kartilar méni toshumaqta.
     téléfon…….téléfonlarda pargha aylandim, kimlerdu méni süzmekte, lékin meshuqumning kari yoq.

     yalghuzluq, héchkimge chüshendürelmigen gepler bilen toshup ketken soghuq yalghuzluq bazargha ötmigenliki üchün özümge qépqaldi.
     menpe’et muresseliri insanlarning wujudini bir – birige yéqinlashturdi. yette iqlimdin kelgen bir top adem bir shireni chöridep olturup qehwe ichishti, andin pay chéki, muhit kirizisi, térurizim heqqide gep qilishti. del shu waqitta, oqush yéshidiki gézitchi balilar térurizimni bash maqale qilghan gézitni towlap sétishiwatatti. del shu küni bir maylamchi bala quyashni doqmushta kütuwélip, yene shu doqmushta uzitip qoydi. uning körüp yételigini ayaghlardin ibaret idi. u, chemlerning astidiki yollarni körüshke amalsiz idi.