bolsangmu sen tülke …

uyghur ezizi (eziz eysa elkün)
 

awaz ülnishi: Bolsangmu_sen_tulke.mp3

shé’irni rabiye dawut oqudi

 

qutularmiz qachan zulmet – kishendin,
yése toymas bala qorsaq bishemdin.

 
yéshim aqti, qénim aqti, chiqmas jénim,
körmey weten hör künini «ölmes» ténim!

 
ismim bar namim «uyghur», emes men Xitay,
igilmes hergiz béshim «uyghur» hör bolmay!

 
oxshimas beribir sanga hich yérim,
atsangmu, chapsangmu yene shu dilim!

 
bolsangmu sen tülke yaki bashqisi …
ezeldin biz owchi, sendin ashqusi.

 
qilma ghem béshing qashlap, bizni köp oylap,
béridu az künde «uyghur» sanga xop jawap!

 
1999-yili 24- awghust, bishkék

 

«sherqiy türkistan yashliri» zhurnilining 2001- yili 1- sani, 50-bettin élindi.

 
 

ﻧﺎﺯﯗﮔﯘﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ

ﻧﯘﺭﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺋﯚﺭﻛﯩﺸﻰ

 
ﻧﻪﺩﻩ ﺳﻪﻥ ﺋﻪﻱ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ,
ﻳﯜﺭ ﻛﯧﺘﻪﻳﻠﻰ ﭼﯚﻝ – ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﻐﺎ,
ﺋﻪﺭﯨﻚ ﺋﯘﻧﺪﺍ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻮﯞﭼﯩﺪﯗﺭ,
ﻣﻪﯞﺟﻰ ﺋﯘﺭﺍﺭ ﺭﻭﮪ ﮬﻪﻡ ﻗﯧﻨﯩﯖﺪﺍ.

 
ﭼﯚﻝ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯧﻴﺘﺎﺭ ﻗﯘﻣﯘﺷﻼﺭ,
ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻛﯩﺸﻨﻪﺭ ﺋﯘﭘﯘﻕ ﭼﯧﺘﯩﺪﻩ,
ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻪﻝ,
ﻳﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﻨﭻ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺘﯩﺪﻩ.

 
ﺋﺎﻱ ﺋﯜﺯﻣﻪﻛﺘﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺰ,
ﻛﯚﻙ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﭼﯚﭼﻪﻙ,
ﺋﺎﮪ, ﻻﯞﯨﻠﺪﺍﭖ ﻛﯚﻳﻪﺭ ﻗﯘﻣﯘﺷﺰﺍﺭ,
ﮬﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻣﯩﻨﻰ ﺩﯦﻤﻪﻙ.

 
ﺑﯩﺰ ﺗﯩﯖﺸﺎﻳﻤﯩﺰ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﻰ,
ﻗﯘﻻﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻤﯩﺰﺩﻩ,
ﻗﯘﻡ ﺑﺎﺳﻤﺎﻗﺘﺎ ﻣﯘﻧﺒﻪﺕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ,
ﻗﯘﻡ ﺑﻮﺭﺍﻧﺘﯘﻕ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ.

 
ﻳﯜﺭ ﻛﯧﺘﻪﻳﻠﻰ ﭼﯚﻝ ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﻐﺎ,
ﻗﻮﺷﺎﻕ ﺗﻮﻗﺎﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﺋﺎﻱ,
ﺋﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺟﻪﯕﮕﯩﯟﺍﺭ ﻗﺎﻣﯘﺱ,
ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻗﯩﺴﺴﻪ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﻻﻱ.

 
ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﮔﻪﺭ,
ﺋﻪﺭﯨﻚ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﭼﯩﻦ ﺗﯚﻣﯜﺭ,
ﺑﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﻳﻠﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ,
ﭼﯚﻝ ﻧﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ.

 

——————————————————

 
shé’irning én’gilische terjimisi:  www.azizisa.org/en/the-call-of-nuzugum

 

séni esleymen

“Melikemelike ziyawudun

 

shé’irni anglash: Bulbullar_sayrisa_M_Ziyawudun.mp3

shé’irni kündüz’ay hamut oqudi

 

ilawe:

«séni esleymen!» – bu bügünki künimizdin 55 yil burun yézilghan, «medeniyet inqilabi» zamanlirida naxsha qilip éytilip, eshu yillardiki uyghur yashliri üchün eng güzel eslime bolup qalghan, uyghur xelqige eng köp tonulghan shé’irdur. ürümchide 1981-yili neshr qilin’ghan «bizning tilek» namliq shé’iri kitaptin élindi.

 

bulbullar sayrisa gülshenler ara,
jarangliq naxshamda séni esleymen.
amriqim, ishqingda köygen gülungmen,
séghinip her tangda séni esleymen.

 

shamallar oynatsa sumbul sachingni,
keldimu yarim dep séni soraymen.
yürikim rishtisi sende bolghachqa,
her tangda yolunggha teshna qaraymen.

 

bulutlar oynishar ayni qoghlushup,
yultuzlar külisher közni qisiship,
kélidu aldimgha meghrur qamiting,
eslisem amriqim séni séghinip.

 

1963-yili, mart

 

elkün neshrge teyyarlidi.
menbe «elkün» tori