burun …

eziz eysa elkün

 

shé’irni anglash: Elkun_poem/Burun.mp3

rabiye dawut oqudi

 
burun …
séghnish sewdaliqigha muptila bolushtin burun
hayatning menisizlikini hés qélishtin burun
chachliring aqrip kétishtin burun
newrilliring toy qilishtin burun
némining toghra we xataliqini bilishtin burun
chishliring pütünley chushup kétishtin burun
sen özüngge yene bir put qoshuwélishtin burun
tok harwusida yol yorushke konushtin burun
burun …
burun …
burun …
hemmidin burun
özüng we özlikingge yatsirap kétishtin burun
özüng öz wetiningge yat bolup qélishitin burun
otning ichide emes téshida köyup kétishtin burun
egerde qolungdin kelse ket –
ket!
ket!
ket!
omrung nadamet we qayghugha gheriq bolushtin burun
bu dunyagha sen xosh déyishtin burun
sen tewe bolghan wetiningge ket!

 
2018-yili 20- iyun, london

 
 
*bu shé’ir esli én’gilizche yézilghan we shu asasta uyghurchigha terjime qilindi.  
én’gilizchisini oqush ulnishi:  http://www.azizisa.org/en/before

kechür méni, kechür weten!

“Kechureziz eysa elkün

 

anglash: Elkun_poem/Kechur_weten.mp3

shé’irni rabiye dawut oqudi

 

yultuzluq asminimdin séni soraymen,
tang seher hawasidin séni puraymen,
her küni séni küylep ghezel towlaymen,
kechür méni, kechür méni, kechür weten!

 
séghindim wetinim, sanga qiyalmidim …
éqip süyingde, otungda yanalmidim,
zar boldum méhringge, bir kün qanalmidim,
kechür méni, kechür méni, kechür weten!

isim majirasi

“ئىسىمeziz eysa elkün
 
(hékaye)
 

awazliq anglash: Elkun_Essay_Audio/Isim_majirasi.mp3

hékayini rabiye dawut oqudi

 
chonglarning dep bérishiche burunqi zamanlarda bu mehellining sirtida nahayiti suyi mol bir derya bolghan iken. ademlerning köpiyishi, zamanlarning ötishi bilen bu éqini mol derya éqishtin toxtap, asta-asta qurup kétiptu. yuz kélomitirlerche xuddi yilan tolghan’ghandek iz qaldurghan bu ezim deryada su bolmighanliqi üchün, derya boylirini ata-bowilirigha oxshashla makan tutup yashap kelgen kiyinki ewladlar teripidin «quruq derya» dep atiliptu. bu quruq derya hayat waqtida ikki qasniqigha qaldurup ketken lay-latqilar shamallarning uchurtup köchürüshi bilen derya qéshini boylap chong-kichik döngler peyda boluptu. bu derya qéshida yashap kelgen el öz yurtlirining namlirini burun «chong derya qash», «orta derya qash» we «kichik derya qash» dep perqlendürüp atap kelgen bolsa, derya qurup ketkendin kéyin yurtlarning isimlirimu asta ـ asta «chong dong mehelle», «orta dong mehelle» we «kichik dong mehelle» lerge özgirip kétiptu. siz oquwatqan bu hékaye mana mushu «kichik dong mehelle» yézisida yüzbergen idi.