asman soghisi

wil’am molotow (Qazaqistan)

 

seherde kün nuri chüshken shebnemdek,
közliring nigarim turar nur chéchip.
hur baghning ichide yürgen senemdek,
kélisen tuyghum ishigini échip.

 

sen tépishmaq séhring manga ötüklük,
qarishing mulayim dilni iriter.
seherning söyüp qachqan shox shamaldek,
ügdigen sézimimni shu’an segiter.

 

tebessum töküler yüzüngdin illiq,
pak diling eynektek eks étidu.
bolsimu ger hayat yoli édirliq,
bext qushi bir kün sanga qonidu.

kesip we din

Kesip we dineziz eysa elkün

 

eserni anglash: Chechekligen_tuyghu_Elkun.mp3

 

bir ademning öz kespide netije qazinishi we kesiplishishi bolsa uzaq muddetlik izchilliqa ige qétirqinip öginish, izdinish we méhnet töküsh arqiliq özige, özidin halqighinini millitige, jümlidin insaniyetning bexti – sa’aditi üchün xizmet qilishi bilen emelge ashqan bolidu. her – bir shexisning ilahiy étiqadigha tewe bolghan din öz pinhanliqida dunyani bilish éngi bilen teng yüksilidu emma bir kesip igisi üchün u omumiyliqqa tewe bolup ipadilenmeydu. din bilen kesip, millet bilen méhnet, ilim bilen teqdirChiliklerning hemmisi riyalizim we idiyalizimliq bilishke tewe bolghan bashqa – bashqa uqumlargha mensupdur.

 

dewrimizdiki uyghur hayatida mubarek dinimizni bu dunyaning kündilik bendiChilikidin ayrip chüshiniwalghan, paniy dunyadiki adem hayatining hemme sahelirini dindin ibaret bu birla arghamchigha baghliwalghan qérindashlirimiz arimizda künsayin köpiyishke bashlidi. xususen men bu yölinishtin mustesna emesmen chünki biz uyghurlar üchün ilahizimliq bilish boyiche dinimiz eng awal allah teripidin uyghur dep yaritilghan millet (qowm) ning mewjut bolup turushini, zaman we dewirge yarisha tereqqiy qilip gullinishini, andin uning bir millet we wetende bolushqa tégishlik zörür bolghan hemme shertlerni hazirlishini telep qilidu. dimekchimenki bir yitük milletning dinla bolushi emes, belki unng tili, milliy medeniyiti, tarixi, özige xas örip – adetliri din bilen teng, bir -birlirini inkar qilmighan halda mewjut bolup turushini, rawajlinishini shert qilidu.

atijan

eziz eysa elkün

ئاتىجان

eserni biwaste anglash: Atijan.mp3

 

atamning wapatigha béghishlaymen.
(mersiye)

 
uchti ömür baghidin yoruq bir yultuz,
perishte jennet tilep durut oqudi.
tawutini kötürüshtin mehrum elkün,
«atijan» dep bügün mersiye toqudi …

 
sen tikken aq térek yalingach bolup,
bu küzde ghazanglar chüshkende sen yoq.
barangda üzümler sarghiyip piship,
bolghanda mey bir tal yéyishke sen yoq!

 
qotanda qoy merep séni soraydu,
yem bérerige chéwer qolung emdi yoq.
xorazmu matemde, sükütlük seher,
qaldi öyüng turuksiz emdi sen yoq!

 
qaplidi asminimni mudhish bulut,
zar kütken nijat quyashi bügün yoq.
sen nurluq ay iding qelbimge yan’ghan,
tün boldi bu künum körerge sen yoq!